شرایط خدمات گارانتی :

خریدار عزیز ضمن تشکر از حسن انتخاب شما و با این منظور که بتوانید حداکثر استفاده بهینه را از خدمات گارانتی داشته باشید توجه شما را به نکاتی جلب می نماییم.

موارد مهم جهت اطلاع مشتریان محترم از شرایطی که شامل خدمات گارانتی نمیگردد:

 

مخدوش بودن شماره سریال دستگاه..

ضربه خوردگی فیزیکی روی قطعه که منجر به شکستگی و یا خراش شود که تشخیص آن با کارشناسان فنی فروشگاه و شرکت میباشد…

هرگونه آب خوردگی و آسیب ظاهری

انجام هر گونه تعمییر یا دستکاری توسط افراد غیر مجاز..

عدم ارایه کارت گارانتی و فاکتور خرید …

ایرادهای ناشی از نوسانات برق و یا استفاده ناصحیح توسط مصرف کننده..

مواد و لوازم مصرفی و هد در پرینتر های جوهر افشان شامل گارانتی نمی باشد…

استفاده از باطری… کارتریج ..و مواد غیر استاندارد موجب خروج از سیکل گارانتی است….

به طور کلی استفاده از مواد مصرفی غیر اورجینال  و همچنین استفاده ناصحیح از دستگاه که موجب شود دستگاه به سرویس نیاز پیدا کند هزینه سرویس جداگانه دریافت خواهد گردید..

توجه :

تشخیص بعضی از موارد گارانتی به عهده کارشناسان فروشگاه و شرکت می باشد به قرار زیر:

لوازم مصرفی

نرم افزارها

هد در پرینترهای جوهر افشان

خسارات طبیعی مانند سیل نوسانات برقی و غیره…..

اتصال دستگاه به کامپوترهای دارای ایراد که به برد اصلی صدمه وارد نماید..

شارژ و یا استفاده از تانک جوهر برای کارتریج…

در صورتی که دستگاه نیاز به تعمییر در محل شرکت داشته باشد هزینه حمل آن به عهده ی مصرف کننده می باشد.